1. Din avtale med Skademelding.no

Denne personvernserklæringen er en del av Vilkårene for bruk av Skademelding.no og dermed en del av Avtalen mellom deg som bruker og INTELLIGENT WEB DESIGN AS («IWD», «Skademelding.no», «vi» eller «oss»).

2. Formålet med behandling av dine personopplysninger

Skademelding.no behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Skademelding.no er i første rekke å oppfylle de forpliktelsene Skademelding.no har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen. I Skademelding.no behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål:

  • Kundeoppfølging
  • Videreutvikling og forbedring av Skademelding.no
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Skademelding.no vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller at du har samtykket til slik behandling.

3. Hvilken informasjon lagrer vi
3.1. Det du gir oss direkte

Skademelding.no lagrer opplysninger som du selv oppgir i Skademelding.no, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. Skademelding.no lagrer følgende data:

  • Opplysningen om fører og forsikringsstaker som du oppgir på tjenesten. (Navn, adresse, telefonnummer osv.)
  • Opplysninger om inkluderte kjøretøy i ulykken, og hendelsesforløpet.
  • Bilder og skisser som du laster opp til oss.
3.2. Vi får også teknisk informasjon når du bruker våre produkter

I disse dager, når du bruker et nettsted, mobil eller andre internett-tjeneste, er det visse opplysninger som nesten alltid blir opprettet og registrert automatisk. Det samme gjelder når du bruker våre produkter. Her er noen av de typer informasjon vi samler inn:

  • Logg data. Når du bruker våre produkter, lagrer våre servere automatisk informasjon ("log data"), inkludert informasjon som webleseren din sender når du besøker et nettsted eller informasjonen mobilappen din sender når du bruker den. Denne logg dataen kan inkludere IP-adresse din, nettlesertype og innstillinger, dato og klokkeslett for forespørselen, hvordan du brukte våre produkter, og cookie data.
  • Cookiedata. Avhengig av hvordan du får tilgang til våre produkter, kan vi bruke "cookies" (en liten tekstfil som sendes fra datamaskinen din hver gang du besøker nettstedet vårt, unikt for din konto eller nettleseren ) eller lignende teknologier til å registrere loggdata.
  • Enhetsinformasjon. I tillegg til å logge data, kan vi også samle inn informasjon om den enheten du bruker våre produkter på, blant annet hvilken type enhet det er, hvilket operativsystem du bruker, enhetsinnstillinger, unike enhetsidentifikatorer, og krasj data. Enten vi samler hele eller deler av denne informasjonen er ofte avhengig av hvilken type enhet du bruker, og innstillingene. Ulike typer informasjon er tilgjengelig, avhengig av om du bruker en Mac eller en PC, eller en iPhone eller en Android-telefon. Hvis du vil vite mer om hvilken informasjon enheten din gjør tilgjengelig for oss, sjekk personværnserklæringen til enhetens produsent eller leverandøren av programvaren.
4. Innhenting av personopplysninger fra offentlige registre

Skademelding.no vil innhente informasjon om deg eller dine kjøretøy fra offentlige registre dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter Avtalen eller forpliktelser hjemlet i lov.

5. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av denne Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. I henhold til Avtalen sender for eksempel Skademelding.no dine skademeldinger til ditt og motpartens forsikringsselskap.

6. Anonym statistikk

Skademelding.no kan opprette og publisere anonym statistikk om uhell og skader. Statistikk er data om grupper av personer, ikke om identifiserbare enkeltenheter. Vi kan for eksempel opprette statistikk på hvilken ukedag det oppstår flest uhell, eller hvilket bilmerke som oftest er innblandet i et uhell. Når Skademelding.no publiserer statistikk, passer vi på at ingen informasjon om identifiserbare fysiske eller juridiske personer kan avsløres ved hjelp av statistikken.

7. Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til oss. Du kan også be om å få rettet eller slettet opplysninger om deg som ikke er korrekte.

8. Endringer

Vi kan endre denne personvernserklæringen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.

9. Behandlingsansvarlig

INTELLIGENT WEB DESIGN AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernserklæringen. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på epost til post@iwd.no

©2019 INTELLIGENT WEB DESIGN AS