Takk for at du bruker Skademelding.no

Skademelding.no er en tjeneste levert av INTELLIGENT WEB DESIGN AS ("IWD", "Skademelding.no", "vi" eller "oss"). Disse vilkårene for bruk ("Vilkårene") styrer din tilgang til og bruk av Skademelding.no sin hjemmeside, produkter og tjenester ("Produkter"). Vennligst les disse vilkårene nøye, og ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Ved å besøke eller bruke våre Produkter, godtar du å være bundet av disse Vilkårene, og vår Personvernserklæring.

1. Bruke Skademelding.no

Du kan bare bruke våre Produkter hvis du kan inngå en bindende avtale med oss, og bare i samsvar med disse Vilkårene og alle gjeldende lover.

2. Sikkerhet

Vi bryr oss om sikkerheten til våre brukere. Mens vi arbeider for å beskytte sikkerheten til innhold og kontoen, kan vi ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil være i stand til å overvinne våre sikkerhetstiltak.

3. Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere denne lisensen når som helst, med eller uten grunn eller forvarsel til deg. Ved oppsigelse, fortsetter du å være bundet av §§ 4-8 i disse Vilkårene.

4. Forbehold

Produktene og alt inkludert innhold er gitt på en "som den er" uten garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått.

5. Ditt ansvar

Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, registreringsnummer og forsikringsselskap for både deg og motparten. SÅ LANGT DET ER LOV SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP PÅFØRT DEG, SOM FØLGE AV AT DU HAR OPPGITT FEIL OPPLYSNINGER I DIN SKADEMELDING.

Du er ansvarlig for å forsikre deg om at ditt forsikringsselskap godtar elektronisk skademelding generert av Skademelding.no. VED Å AKSEPTERE DISSE VILKÅRENE, GODTAR DU AT VI IKKE ER ANSVARLIGE DERSOM DIN SKADEMELDING IKKE BLIR LEVERT.

6. Ansvarsbegrensning

SÅ LANGT DET ER LOV SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGE ELLER, STRAFF SKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE ELLER FORTJENESTE, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER TAP AV DATA, BRUK, ELLER ANDRE TAP, SOM FØLGE AV (A) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL TILGANG ELLER BRUK AV VÅRE PRODUKTER; ELLER (B) UAUTORISERT ADGANG, BRUK ELLER ENDRING AV OVERFØRINGENE ELLER INNHOLDET.

7. Megling

For ethvert problem du har med oss, godtar du å først kontakte oss og forsøke å løse problemet med oss uformelt. DU ENIG I AT, VED Å INNGÅ VILKÅRENE, GIR DU AVKALL PÅ RETTEN TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL MOT OSS.

8. Generelle vilkår

Varslingsrutiner og endringer i disse Vilkårene. Vi kan revidere disse Vilkårene fra tid til annen, og den nyeste versjonen vil alltid bli lagt ut på våre nettsider. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke våre Produkter etter at revisjoner trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte Vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye Vilkårene, må du slutte å bruke våre Produkter.

©2019 INTELLIGENT WEB DESIGN AS